Kalender - 2018

Januar 13

Klubfrokost – Start kl. 13:00 i klubhuset
Vi ses til en hyggelig eftermiddag med lækker medbragt mad og drikkevarer

Januar 15

Leje/Udlejning af pladser 2017 – Sidste frist.
Andelshavere, der ønsker at udleje pladsen samt medlemmer, der vil leje en plads for den kommende sæson skal henvende sig skriftligt til snaptun.lystbaadehavn@gmail.com eller pr. brev.

Februar 7

Knob og stik – Start kl 19:00 i klubhuset
Johnny Sørensen viser hvordan

Februar 10

Gourmet aften – Start kl 18:00 i klubhuset
Vi ses til en hyggelig aften med lækker medbragt mad og drikkevarer

Marts 1

Generalforsamling(er) – Start kl 19:00 i klubhuset
Generalforsamlinger i Snaptun Lystbådehavn og Snaptun Sejlklub. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. feb. 2018. Dagsorden udsendes ca. 8 dage før generalforsamlingen.

April 1

Fælles bådisætning – Tilmelding sidste frist
Vi har bestilt Vognmand Bøje og arrangerer en hensigtsmæssig rækkefølge D. 13 + 21 april. Deltagelse i bådisætning kræver tilmelding til snaptun.lystbaadehavn@gmail.com.

April 7

Arbejdslørdag– Start kl 8:00 i klubhuset
Vi starter med rundstykker og kaffe. Husk diverse håndværktøj. Bøde for andelshavere der ikke deltagerer 400kr. afbud til Erik (Tlf: 51525693 /ersnaptun@hotmail.com) Vi har da nogle opgaver, der kan udføres på et andet tidspunkt og du undgår at få en bøde.

April 7

Standerhejsning – Start kl 15:00 på havnen
Kom og vær med til at markere sæsonstarten. Der serveres øl, vand og kaffe med en småkage.

April 13 + 21

Fælles bådisætning – Start kl 6:30
Vi har bestilt Vognmand Bøje og arrangerer en hensigtsmæssig rækkefølge. Bådejerne hjælper hinanden med håndtering af bådene. – Der sendes en faktura baseret på medgået tid. Deltagelse i fælles bådisætning kræver tilmelding senest 1. april 2016.

Maj 2

Onsdags kapsejlads – Skippermøde 18:30 i klubhuset
Det er årets første start…

Juni 9

Rævejagt – Start kl 13:00
Nærmere info kommer, se opslagstavler eller vores hjemmeside. Men det bliver sjovt!

Juni 9

Fælles spisning – Start kl 18:00 i klubhuset
Vi ses til en hyggelig aften med lækker medbragt mad og drikkevarer

Juni 27

Onsdags kapsejlads – Skippermøde kl 18:30.
Sidste tur inden sommerferien

August 15

Onsdags kapsejlads – Skippermøde 18:30 i klubhuset
Første tur efter sommerferien

August 18

Fællestur – Vi mødes kl 13:00 i en havn…. (Information om havn tilgår)
Vi ses til en hyggelig tur med lækker medbragt mad og drikkevarer.

August ?

Kapsejlads Endelave rundt – (Dato kommer når vi kommer tættere på)
Kapsejlads rundt om Endelave, arrangeret sammen med Horsens Sejlklub. Find nærmere info på www.Horsens-sejlklub.dk når tiden nærmer sig. Start og mål i Snaptun

September 26

Onsdags kapsejlads, årets sidste – Skippermøde 18:30 i klubhuset
Det er sidste tur i år, ca KL 20:00 Her kårer vi årets vinder af vores onsdags kapsejladser, kom og vær med til at fejere dem J

September 29

Snaptun Cup
Snaptun Sejlklub har hermed fornøjelsen af at indbyde til distancekapsejlads på ca. 15 sømil fra Snaptun, Skippermøde kl 10:00, start kl 11:00

Oktober 7

Fælles bådoptagning – Sidste tilmeldingsfrist.
Vi har bestilt Vognmand Bøje og arrangerer en hensigtsmæssig rækkefølge D. 20 + 26 oktober. Deltagelse i bådisætning kræver tilmelding til snaptun.lystbaadehavn@gmail.com eller pr. brev.

Oktober 13

Klubstander nedhales – Start kl 15:00
Kom og marker sæsonafslutningen. Der serveres øl, vand, kaffe med lidt sødt.

Oktober 13

Afrigger fest i klubhuset – Start kl 19:00
Fest og hygge i klubhuset. Bindende tilmelding senest 1. oktober.

Oktober 20 + 26

Fælles bådoptagning.
Vi har bestilt Vognmand Bøje og arrangerer en hensigtsmæssig rækkefølge. Bådejerne hjælper hinanden med håndtering af bådene. – Der sendes en faktura baseret på medgået tid. Deltagelse i fælles bådoptagning kræver tilmelding senest 7 oktober 2017

November 7

Dialog møde

Der kommer nærmere info senere om hvad det bliver..

November 14

Fordrag

Et år uden sko: http://www.thomasveber.dk/foredrag-fra-parcelhus-til-palmestrand/ , læs mere om Thomas Veber her: http://www.thomasveber.dk/

November 24

Jule hygge og Julefrokost om aften
KL 19:00 Julefrokost medtag selv drikkevarer. Bindende tilmelding til festudvalget 14-11

Hent Kalendersen som PDF her: 2018 Kalender REV3