Indmeldelse

Jeg vil indmeldes i sejlklubben? (Medlemskab er obligatorisk, hvis lejeplads opnås.)
JaNejEr medlem

Jeg ønsker at blive skrevet op på venteliste til at købe en plads
JaNej

Jeg er andelshaver og ønsker at bytte plads med en anden andelshaver
JaNej

Jeg vil gerne leje en plads (hvis muligt)
JaNej

Årsleje er primært ønske
JaNej

Alternativt ønskes Månedsleje:

Min lejeplads i havnen sidste år (hvis du havde plads):

Har haft lejeplads i årene (hvis du har haft plads):

Du skal oplyse følgende båd-data (hvis du har båd):

Ovenstående oplysninger skal gives hvert år.

Regelsæt der gælder ved pladstildeling:

Årsleje: Hvis en pladsejer vil udleje på årsbasis.                                                     Månedsleje: Hvis en pladsejer IKKE vil udleje på årsbasis.
Lejeperioden er 1.april-31.marts                                                                              Lejeperioden er hele måneder dog max. 1.april-31.marts

Månedsleje sker på særlige vilkår:      

Månedslejen udgør 1/5 af årslejen. Efter en samlet lejeperiode på 5 mdr. eller mere ligger lejer “gratis” indtil 31. marts næste år. Ved månedsleje yder Lystbådehavnen ingen garanti for, at samme plads kan benyttes i hele i lejeperioden. Hvis pladsens ejer selv skal bruge pladsen, vil havnen forsøge at anvise en anden passende plads. Hvis passende plads ikke kan findes, tilbagebetales lejen for restperioden.- Dog ikke for “Gratis” tiden.

Prioritering:

  1. Andelshavers pladsbytte
  2. Tidligere lejere tildeles først ledige pladser
  3. Dernæst kommer ”nye” lejere i betragtning.

Pladsstørrelse versus bådstørrelse:

Havnens pladsstørrelse (LGD x BRD) opgives som afstand mellem ”midtpæle” henholdsvis til bro. Pælediameter er ca. 30 cm.

Din båds bredde tillagt 40 cm. må derfor ikke overstige pladsens BRD. Din båds længde tillagt 80 cm. må ikke overstige pladsens LGD.