Snaptun lystbådehavn

Snaptun Lystbådehavn drives som et andelsselskab. Havnen blev bygget i 1991 delvis ved hjælp af arbejdskraft fra havnens andelshavere. Der er godt 70 pladser af forskellig størrelse i havnen.

To år senere byggede vi klubhus med de til en moderne havn tilhørende faciliteter. Klubhuset står til fri rådighed for havnens gæstesejlere.

I sommerhalvåret er der opsat et telt med en grillplads til fri afbenyttelse.

Der er legeplads til børnene,-og vi har fået lavet en ”Krabbebro” som er meget populær hos de mindre børn.

Snaptun lystbådehavn sætter pris på at bevare et rent og godt havnemiljø.

Snaptun er beliggende i et naturskønt område på sydsiden af Hjarnø Sund ved indsejlingen til Horsens fjord.

Snaptun lystbådehavn og sejlklub byder dig velkommen til et godt havnemiljø i naturskønne omgivelser.

Nyheder

30-03-2017 – Generalforsamling(er)

Generalforsamlinger i Snaptun Lystbådehavn og Snaptun Sejlklub. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. marts 2017. Dagsorden udsendes ca. 8 dage før generalforsamlingen.

01-04-2017 – Arbejdslørdag

Vi starter med rundstykker og kaffe. Husk diverse håndværktøj. Afbud til Erik (Tlf: 51525693 / ersnaptun@hotmail.com) Vi har da nogle opgaver, der kan udføres på et andet tidspunkt og du undgår at få en bøde.

01-04-2017 – Standerhejsning – kl 15:00

Kom og vær med til at markere sæsonstarten. Der serveres øl, vand og kaffemed en småkage.