Snaptun lystbådehavn

Snaptun Lystbådehavn drives som et andelsselskab. Havnen blev bygget i 1991 delvis ved hjælp af arbejdskraft fra havnens andelshavere. Der er godt 70 pladser af forskellig størrelse i havnen.

To år senere byggede vi klubhus med de til en moderne havn tilhørende faciliteter. Klubhuset står til fri rådighed for havnens gæstesejlere.

I sommerhalvåret er der opsat et telt med en grillplads til fri afbenyttelse.

Der er legeplads til børnene,-og vi har fået lavet en ”Krabbebro” som er meget populær hos de mindre børn.

Snaptun lystbådehavn sætter pris på at bevare et rent og godt havnemiljø.

Snaptun er beliggende i et naturskønt område på sydsiden af Hjarnø Sund ved indsejlingen til Horsens fjord.

Snaptun lystbådehavn og sejlklub byder dig velkommen til et godt havnemiljø i naturskønne omgivelser.

Nyheder

13-10-2018 Afriggerfest 
Efter ønske fra flere medlemmer har vi valgt at rykke afrigger fest dato til D. 13-10-2018 så folk stadig har deres både i vandet (og derfor kan sove i dem) 🙂

Oktober 20 + 26 Fælles bådoptagning.
Vi har bestilt Vognmand Bøje og arrangerer en hensigtsmæssig rækkefølge. Bådejerne hjælper hinanden med håndtering af bådene. – Der sendes en faktura baseret på medgået tid. Deltagelse i fælles bådoptagning kræver tilmelding senest 7 oktober 2017

November 7 Dialog møde
Der kommer nærmere info senere om hvad det bliver..

November 14 Fordrag
Et år uden sko: http://www.thomasveber.dk/foredrag-fra-parcelhus-til-palmestrand/ , læs mere om Thomas Veber her: http://www.thomasveber.dk/

November 24 Jule hygge og Julefrokost om aften
KL 19:00 Julefrokost medtag selv drikkevarer. Bindende tilmelding til festudvalget 14-11