Snaptun lystbådehavn

Snaptun Lystbådehavn drives som et andelsselskab. Havnen blev bygget i 1991 delvis ved hjælp af arbejdskraft fra havnens andelshavere. Der er godt 70 pladser af forskellig størrelse i havnen.

To år senere byggede vi klubhus med de til en moderne havn tilhørende faciliteter. Klubhuset står til fri rådighed for havnens gæstesejlere. I sommerhalvåret er der opsat et telt med en grillplads til fri afbenyttelse.

7-7-12-1
14AA5DC8-12D5-43A4-B360-B26BD28BF6A6 (1)

Der er legeplads til børnene,-og vi har fået lavet en ”Krabbebro” som er meget populær hos de mindre børn.

Snaptun lystbådehavn sætter pris på at bevare et rent og godt havnemiljø.

Snaptun er beliggende i et naturskønt område på sydsiden af Hjarnø Sund ved indsejlingen til Horsens fjord.

Snaptun lystbådehavn og sejlklub byder dig velkommen til et godt havnemiljø i naturskønne omgivelser.

Nyheder

30-03-2017 – Generalforsamling(er)

Generalforsamlinger i Snaptun Lystbådehavn og Snaptun Sejlklub. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 23. feb. 2015. Dagsorden udsendes ca. 8 dage før generalforsamlingen.

01-04-2017 – Arbejdslørdag

Vi starter med rundstykker og kaffe. Husk diverse håndværktøj. Bøde for andelshavere der ikke deltagerer 400kr. afbud til Erik (Tlf: 51525693 /ersnaptun@hotmail.com) Vi har da nogle opgaver, der kan udføres på et andet tidspunkt og du undgår at få en bøde.

01-04-2017 – Standerhejsning – kl 15:00

Kom og vær med til at markere sæsonstarten. Der serveres øl, vand og kaffemed en småkage.

 

'