Snaptun lystbådehavn

Snaptun Lystbådehavn drives som et andelsselskab. Havnen blev bygget i 1991 delvis ved hjælp af arbejdskraft fra havnens andelshavere. Der er godt 70 pladser af forskellig størrelse i havnen.

To år senere byggede vi klubhus med de til en moderne havn tilhørende faciliteter. Klubhuset står til fri rådighed for havnens gæstesejlere.

I sommerhalvåret er der opsat et telt med en grillplads til fri afbenyttelse.

Der er legeplads til børnene,-og vi har fået lavet en ”Krabbebro” som er meget populær hos de mindre børn.

Snaptun lystbådehavn sætter pris på at bevare et rent og godt havnemiljø.

Snaptun er beliggende i et naturskønt område på sydsiden af Hjarnø Sund ved indsejlingen til Horsens fjord.

Snaptun lystbådehavn og sejlklub byder dig velkommen til et godt havnemiljø i naturskønne omgivelser.

Nyheder

29-09-2018 Kapsejlads Snaptun cup
Snaptun Sejlklub har hermed fornøjelsen af at indbyde til distancekapsejlads på ca. 15 sømil fra Snaptun, lørdag den 29.09.2018.
Kapsejladsen starter ud for Snaptun lystbådehavn og er på en trekantbane med sømærker ved As hoved og Skomagergrund som rundingsmærker, mål tilbage i Snaptun. (Læs mere her: Indbydelse til Snaptun Cup 2018)

13-10-2018 Afriggerfest 
Efter ønske fra flere medlemmer har vi valgt at rykke afrigger fest dato til D. 13-10-2018 så folk stadig har deres både i vandet (og derfor kan sove i dem) 🙂

Oktober 20 + 26 Fælles bådoptagning.
Vi har bestilt Vognmand Bøje og arrangerer en hensigtsmæssig rækkefølge. Bådejerne hjælper hinanden med håndtering af bådene. – Der sendes en faktura baseret på medgået tid. Deltagelse i fælles bådoptagning kræver tilmelding senest 7 oktober 2017

November 7 Dialog møde
Der kommer nærmere info senere om hvad det bliver..

November 14 Fordrag
Et år uden sko: http://www.thomasveber.dk/foredrag-fra-parcelhus-til-palmestrand/ , læs mere om Thomas Veber her: http://www.thomasveber.dk/

November 24 Jule hygge og Julefrokost om aften
KL 19:00 Julefrokost medtag selv drikkevarer. Bindende tilmelding til festudvalget 14-11